Οικονομικά για Οικονομικούς

Μονοήμερο σεμινάριο για βασική και ουσιαστική κατανόηση εννοιών και πρακτικών οικονομικής και λογιστικής διαχείρισης. Απευθύνεται σε άτομα με θέσεις ευθύνης των οποίων η διαχείριση επηρεάζει άμεσα τη βιωσιμότητα και κερδοφορία της εταιρείας τους. Η εκπαίδευση γίνεται με PBL (Problem Based Learning) method από καταξιωμένους εισηγητές.